Bookmark and Share    
 

Om os

Avlere  og brugere af Danske Texelfår er organiserede i Texelforeningen, hvis formål er at varetage de interesser, der knytter sig til avl og produktion af  Texelfår.

 

Formålet søges opfyldt gennem et nært samarbejde med Specialudvalget for får, med Landbohøjskolen, med Statens husdyrbrugsforsøg. samt med organisationer og institutioner, der beskæftiger med forskning og forsøg på områder.

 

Som medlem kan optages alle, der har interesse i Texelfår. Foreningen nedsætter ad hoc udvalg, der tager sig af avlsmål, forskning, dyrskuer, pr-virksomhed mv.
Webmaster texelforeningen