Individafprøvning

Indvidafprøvning 2024 - se invitation her

 

Individafprøvning 2022 - aflyst p.g.a mgl. tilmelding

Individafprøvning 2020 - aflyst p.g.a Covid 19

 

Oktober 2019

 

Da der ikke er tilmeldt får til løbning ved de to udvalgte vædder.

Er individafprøvning færdig for i år.
Løbning af får.

Hvor de 2 vædder kommer til at gå i landet er ikke afgjort endnu.

det kommer lidt an på hvor tilmeldingerne kommer fra.

Er man interesseret så meld hurtig til dog senest den 20 September.

Pris 200, kr pr får.

Tilmelding sker til Henning Nielsen, tlf 29436885 eller jarco Der Molen tlf 98552470/21954971

Endelig program individafprøvning. 2019.

Individafprøvning 2019.
Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 18 dyr.
Sted: samme som sidst.
Indsættelse: 16/6 2019 kl 1500.
Lammene SKAL være nyklippet ned indsættelse.
Lamme fotograferes ved indsættelse. Og igen når de tages ud.
De bliver dyrlæge kontrolleret.
De bliver vejet.
De får mineral bolus.
Bliver fodbadet.
Derudover vil Henning og jaco løbende tage billeder til hjemmesiden.

Henning- jaco Walther sætter hegn.
Ved indsættelse vil der være kaffe og Kage.

Kontakt personer er : Henning og jaco.

Lammene hjemtages igen 25/8.
Program:
Dagen starter kl 10 . med rundstykker og kaffe.
Kl 11. Bedømmelse og canning. Henning Pedersen og Rasmus Loth Andersen er dommer.

Til slut vil der være social samvær, Jakob Korsvik vil grille lidt godt med tilbehør og der
vil være drikke varer.

Pris : medlemmer gratis- ikke medlemmer 75. kr.
Da det er vigtig at vide hvor mange Jakob skal lave mad til, skal vi have tilmellding senest
den 22/ 8 til Lars Linding. Tlf 61754612 Mail. lindings-texel@bbsyd.dk

Hej Texelfolk,

Vores idivid afprøvning skal gentages og vi håber mange vil være med til at gøre det til et succes.
Det forgå samme sted som sidste år.

Bert Groen
Boldrupvej 177 9610 Nørager.

Krav til lam:
Født mellem 10 Marts og 15 April
Fri for klovsyge og scrapiefri
Skal være genotype 1
S index Min 102.
stykpris på 250 kr pr lam

Generalle vilkår
Dyr indsættes Søndag den 16 juni og vejes og fodbades
afprøvning stoppes søndag den 18 August og dyrene vejes, scannes og kåres.
Alle dyre ormebehandles og får mineralbolus ved insættelse
At deltage i afprøvning er på eget ansvar
Afprøvning sker på ren græs fodring
Endelig chr tilmelding senest 15 Maj hos Jaco van der Molen, telf nr 21954971 eller mail jvdmolen@privat.dk

Udvælgelse til avl:
De bedste vædderlam på scanning tilvækst og kåring udvælges dog mindst 2
Der kan dispenseres for dyr med anden afstamning.

Alle godkendte dyr bruges til bedækning af tilmeldte hundyr.

Mvh hilsen bestyrlsen.
Individafprøvning 2019
 
Samme koncept som 2018

Indsættelse 16-6-2019

slut 18-8-2019

Lammene skal være født mellem 10-3-2019 og 15-4-2019

S indeks min. 100

Prisen er den samme som 2018, dog afhængig af antal

Tilmelding til Jaco
individafprøvning.

Den 17/10 kom der får til læmning ved de 3 udvalgte vædder.

1. 64658-00195 13 får.

2. 78693-01190 9 får

3. 114392-00782 12 får.
 
 
Omkring individafprøvning

Individafprøvning 2018.

Vi har nu udtaget de tre bedste vædderlam, så nu håber vi medlemmerne vil benyt-
te sig af, at få deres får til vædder ved de udvalgte vædderlam.


De omtalte vædder vil gå:

Se stamtavle og billed under individafprøvning.

Vædder. 64658-0195 vil gå hos : Jaco Van der Molen
Kimbrervej 20
9600 års


Vædder. 78693-01190 Rasmus Loth Andersen
Skørbækshedevej 88
9870 Sindal.

Vædder . 114392-00782 Ole Selmer
Salten Skovvej 18
8653 Them.


Pris er 200 + moms pr. får, som betales til Texelforening.

Tilmelding senest den 11-10-2018

Til: Jaco Van der Molen , tlf 21954971. 
 
Oktober 2018
 
Jaco van der Molen
 
 
Stamtavle kan hentes her
 
 
Rasmus Loth
 
 
Stamtavle kan hentes her 
 
Dorthe og Ole Selmer
 
 
 
Stamtavle kan hentes her
 
Agrobiogen analyse her
 Kårings- og scanningsresultater på kårings af vædderlam
Den 14 september afholder vi bestyrelse møde. Her vil vi beslutte hvilken væddere vi vil låne ud til vores medlemmer,det ser ud til at der kunne være en par stykker der kunne være interessant at avle videre på. Vi håber at mange vil prøve at får et par får bedækket med en af dem nu når muligheden er der, det vil gør forsøget endnu bedre! Så følger med på hjemmesiden eller Facebook og vær opdateret hvordan det bliver.

Mvh bestyrelsen.

Vh Jaco
Hej alle!

Individafprøvningen af vædderlam lakker mod enden.
Vi er spændt på, hvordan det hele er gået, men det ser ud til ar vædderne på trods af meget tørke, har trives godt.
Søndag d. 19 august kl. 11, afslutter vi vores projekt med en kåring af vædderlammene og finder vi ud af, hvilken vædder, der er den bedste.
Dommerne er Henning Pedersen og Rasmus Loth Andersen.
Texel-bestyrelsen vil gerne invitere jer alle på denne dag. Bestyrelsen er vært for kaffe og noget spiseligt.
Mvh Jaco
Hvis ellers interesse bliver til egen interesse, hvordan kan vi så forenes i en forening..?

Kære Texelforenings medlemmer.
12 lam bliver det til i vores individafprøvning af vædderlam, det er ikke for mange og vi havde håbet på nogle flere, fra flere forskellige besætninger.
Vi synes dog at vi skal gennemføre vores projekt fordi vi mener, at det er et rigtig godt intiativ, hvor vi i fællesskab kan løfte avlen af Dansk Texel og hvor alle har mulighed for at være med til billige penge, men vi har brug for jeres hjælp.
Så prøv at bakke op omkring det og tilmeld jeres får til bedækningen i efteråret, sådan at vi kan holde gang i hjulene, vi arbejder for jer!

Kære medlemmer, vi ligger hovedet på blokken, i kan enten hakke den af eller være med i kampen, kun når man er flere kan man forenes.

Mvh Jaco
På Texelforeningens vegne.
1. juni 2018
 
Hej Alle,

Snart skyde vi vores idividid afprøvningsprojekt i gang. Så her får i som info.

Sted: Bert Groen
Boldrupvej 177 9610 Nørager
Tel:23339807
CHR nr 41380

Hvornår: 17 Juni kl 11.00 Foreningen giver kaffe og noget at spise.

I bedes at indbetale 250 kr pr dyr på Texelforeningens konto nr. (Husk at skrive jeres navn når i indbetaler)
Det skal være betalt inden i aflevere dyrene og i får en kvitering på det når i kører hjem igen.
Klaus vil syne dyrene ved ankomst hvor de også bliver klovbadet, ormebehandelt og de får en mineralbolus og så kan de bare komme i gang.

Hvis i har nogle spørgsmål endnu kommer i bare med dem

Mvh Jaco

konto nr 9033 0000452386.
Individafprøvning, maj 2018
 
Individafprøvning kommer til at se godt ud. Pt er der tilmeldt 18 vædderlam, den endelige tilmelding skal ske 15. maj med chr-nummer og så er tilmeldingen også bindende.
 
Lammene skal indberettes på chr nummer 41380, det er Bert Groens besætningsnummer og det er der de alle sammen skal gå. Hvis nogen af Texelforeningens medlemmer  har lyst til at støtte op om det her projekt, så er der stadigvæk plads til 2 til 4 lam mere, så kom frisk og meld jer til!
 
2 piger der læser jordbrugsteknologi i Foulum, skal skrive en opgave om vores Texelrace i faget husdyravl. Det vil også primært handle om vores individforsøg og hvordan indexene bliver beregnet på vores dyr. Jeg synes det er dejligt at vi på den måde kan reklamere med vores race og vores forening.
 
Jaco
Texelforeningens individafprøvning
 
Texelforeningen har valgt at der i 2018 opstartes individafprøvning for medlemmers dyr. Dette gøres for at hæve det generelle avlsniveau indenfor Dansk Texel. Dette gøres ved, at sammenligne dyr i et ens miljø og ud fra denne sammenligning, udvælger de bedste dyr og lader disse indgå i avlen.
 
Det har været vigtig for os, at Individafprøvning kan bære sig selv økonomisk, hvilket gør at der vil være en egenbetaling for at deltage. Vi håber dog at medlemmerne vil bakke op, da dette vil give den største avlsfremgang for racen.
 
Vi har i Texelforeningen valgt at arbejde med følgende koncept: Vædderlammene sendes midt i juni til ”afprøvningsstationen”, hvor de ved indsættelse fodbades, ormebehandles, vejes og får mineralbolus.
 
Afprøvningen sker på en god kløvergræsmark, uden tilskudsfoder. 2 mdr. senere stoppes afprøvningen igen. Har vejes, scannes og kåres alle dyr. Kåringen sker, af en dommer, der ikke selv har Texelfår.
 
Efter afprøvningens stop, vurderes resultaterne og de bedste dyr udvælges. Der udvælges følgende dyr: De 20 % bedste dyr på tilvækst, bliver godkendt til avl Den bedste kårede vædder, bliver godkendt til avl Dyr der stammer direkte fra en import af sæd eller embryoner og er blandt de bedste 30 % kan indgå i avlen. Resten af lammene må ikke bruges i Texelavlen, men kan sælges til lammeproducenter og slagtes. OBS: Der kan dispenseres for dyr med "anden" afstamning (her forstås Blå Texel eller dyr med meget lille familierelation til populationen)
 
De dyr der udvælges til avl, indgå i efteråret i en ”bedækningsrunde”, hvor medlemmer har mulighed for at købe en bedækning af de udvalgte dyr. I praksis gøres dette ved at de godkendte vædderlam, flyttes på en mark hvor foreningens medlemmer kan komme med de hundyr, de gerne vil have bedækket af den pågældende vædder.
 
Umiddelbart efter afprøvnings ophør afholdes der auktion over de bedste dyr. Dog skal dyrene indgå i bedækningsrunden inden de kan tages hjem til vinderen af auktionen. Avleren kan byde sit eget lam op og købe dette hjem mod et gebyr på 10-20 % af den budte pris.
 
Krav til lam: Født mellem 10 marts og 15. april Fri for klovsyge og scrapie-fri Skal være genotype 1
 
Økonomien: Prisen for at have et lam med i afprøvningen er 250 kr. + moms Prisen for at sende sit hundyr til bedækning er 200 kr. + moms Prisen på solgte vædderlam tilfalder avleren 40 % af bedækningsprisen tilfalder avleren
 
At deltage i afprøvningen er på eget ansvar og der ydes ikke økonomisk kompensation for døde eller tilskadekommende dyr
Webmaster texelforeningen