Referater / Bestyrelsesmøder 2009

Bestyrelsesmøder 2009

Referat fra bestyrelsesmøde 31.10.2009

 

Bestyrelsesmøde 31.10.2009
 Bygholm Landbrugsskole

 Der var kun et punkt på dagsordenen, konstituering.

 Formand: Jakob Bæk Pedersen
 Næstformand:  Henning Nielsen
 Kasserer: Lars Linding
 PR-mand: Torsten Larsen
 Sekretær: Knud Christensen

Referent Knud Christensen

Referat fra besturelsesmøde d. 10.9.2009


Bestyrelsesmøde 10.9.2009

Alle var mødt

 1. Orientering ved formanden
  Besætningshitlistens kriterier ændres f.eks. skal vægten indberettes ved fødsel, 2 mdr og 4 mdr, ligeledes skal der kåres eller scannes i et vist omfang.
 2. Kåring
  Der er tilmeldt cirka 100 dyr. Harald Jepsen kårer i det sydvestjyske med en hjælper.
  Henning Nielsen og Henning Pedersen kårer resten.
  Kåringsskemaer til Landskontoret, Jacob og ejer beholder et eksemplar.

 3. Regnskab
  Lars fremlagde regnskabet, der viser et overskud på 1100,- kr. Vi har en egenkapital på 22.750 kr.

 4. Generalforsamling
  Husk vedtægterne til generalforsamlingen. Kontigent foreslås til 200,- kr.

 5. Temadag
  Temadag 17.10. hos Irmelin Gregersen. Hans Ranvig kommer med et oplæg om Texel dyrenes eksteriør og egenskaber
  Foreningen er vært ved arrangementet.

 6. Diverse
  Den planlagte tur til Royal Show bliver ikke til noget da showet er gået fallit.
  Der arbejdes på et alternativ.
  Lars ønsker at få referater fra de forskellige udvalg.

 7. Eventuelt
  Intet at referere. 

Knud Christensen

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2/7 2009


1, Ændring af salgslisten.

 

Det er et ønske fra medlemmerne at der kan annonceres med fx. Vædder og gimmerlam sælges. Ligeledes er der ønske om at kunne annoncere for køb. Jakob tager kontakt for at få siden ændret, så det bliver muligt.

 

2. Vandrepokal, Bedste Texel på Landsskuet.

 

De er købt ny pokal, Kriterierne for den nye pokal er: 5. gang pokalen vindes af samme avler, er den vundet til ejendom. Der må ikke graveres i pokalen. Istedet følger der et diplom med pokalen. Diplomet indeholder navn på ejer af vinderdyret, billede af vinderdyret og liste over dem, der tidligere har vundet. Dette diplom er til ejendom og der laves et nyt hvert år.

 

3. Temadag

 

Der tages kontakt til Hans Ranvig for evt. foredrag om fårets fysiologi på temadagen. Dette gøres for at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag ved evt. forslag til ændring af racens type. Det er vigtigt at funktionaliteten bibeholdes på dyrene. ansvarlig: Jakob

 

Der aftaltes at der skal være et vist fremmøde for at afholde dagen (antal vedtages på næste møde)

 

Evt. ingen punkter

 

referent: Jakob Bæk Pedersen

Referat fra bestyrelsesmøde 15-4-2009


Bestyrelsesmøde 15.4.2009

hos Henning Nielsen

alle var mødt.

1. Raceudvalgsmøde

Aktive avlsbesætninger bliver en opstramning af besætningshitlisten,

hvor der stilles krav om 80 % indberetning af 2 mdrs vægt og 4 mdrs vægt

ligeledes krav om scanning af 80 % af lammene.

Kåring og scanningsresultater skal være indberettet senest 10.10.

2. Temadag

Temadagen afholdes 24.10.09, Hos Irmelin Gregersen på Fyn, der skal være tilmelding til dagen.

 

3. Aktiviteter og datoer

Kåring: Forhåndstilmelding 1.8. med endelig antal 10.9.

Dommere findes af foreningen

4. Forhåndsgodkendelse af vædderlam

Godkendelsen foregår sammen med kåringen.

Texelforeningen offentliggør en liste over de godkendte lam.

5. Dyrskuer

Texelvæggen opstilles på skuerne i Varde, Roskilde, Odense, Hjørring, Herning og Års.

Der er et forslag om en gættekonkurrence på Landsskuet.

Ny pokal: Vandrepokal for bedste Texel-dyr, Jakob bestiller skulptur hos Morten Lykke.

Der uddeles 4 pokaler på landsskuet:

Vandre pokal for bedste texel, til bedste 1 årsfår, til bedste 1 årsvædder og til bedste afkomsgruppe

 

Pokalerne uddeles fredag efter bedømmelsen af Knud.

6. Eventuelt

Der arbejdes med en eventuel tur til England

Referent

Knud Christensen

Webmaster texelforeningen