Referater / Bestyrelsesmøder 2012

Bestyrelsesmøder 2012

Referat fra Bestyrelsesmødet den 11/12-12 

  • Konstituering:

Formand: Klaus Snede Pedersen

Næstformand: Knud Christensen

Kassere: Lars Linding

PR: Johnny Ladefoged

Sekretær: Anette Høy Andersen.

  • Referat fra sidste møde:

Referat godkendt.

Præmiering igen til næste år af bedst kårede dyr.

Hjemmeside – nota omkring de 3 bedste scannede gimmer og vædder samt 3 bedste kårede han og hun dyr.

Frivillige projekt:

Ekstra møde den 9/1-13 i Odense. Knud er med til dette møde.

Idéer til hjemmeside:

Hver måned – kort og godt, hvem er man og hvad sker der med dyrene lige nu.

  • Skal foreningen være momsregistret??

Skal / skal ikke.

Lars spørger en der ved noget om det – fordele og ulemper ( Asger Jakobsen ).

  • Emner som der vil blive arbejdet med det næste år:

Texelnyt – inkl. Kontigent.

Brug flere penge på nyhedsbrevet

-      Flere billeder.

Texeltur – Skotland – Henning Pedersen

-      Turen er for alle. ( Johnny)

Placeringsrosetter:

-      Mail til dyrskueudvalget.

-      Det blev godt modtaget på landskuet 2012. Publikum kunne se hvor i rækken dyret var placeret.

Billeder fra div. Dyrskuer:

Åbenrå: Lars/Gerdi/ Klaus

Odense: Klaus

Herning:

Gl. Estrup:

Roskilde:

Ændring af vægtning vedr. kåring – Klaus klare dette.

Scanning af muskel og fedt – arbejdes med et andet hoved som kan tage arealet. Det kunne måske være, der ville være flere som ville scanne deres lam. 

Kåring:

-      Der gives et nyt forsøg. Efter den fine temadag.

Indkøb af kamera til billeder af bedste kårede dyr. Billeder både fra siden og bagfra.

Johnny køber dette ( ca. 1000 kr)

Klaus snakker med 2 X Henning eller mail..

Der skal tekst på billederne fra Herning Dyrskue på hjemmesiden ( Anette )

Hjemmesiden: Profil – fårestafetten ( hver 2. måned eller hver måned ) send selv bolden videre til den næste.

PR matriale til standen på landsskuet.

-      Brochure

-      Avler visitkort.

-      Rødvin etiket – pris??? 

Ærespræmie til Herning prisen sættes op.

Årets kalender for 2013:

Feb. Texelnyt samt kontigent.

Maj. Fårestafetten starter

        Bestyrelsesmøde den 6. maj kl. 18.00 i Ribe

Jun. Texelnyt

Aug. Bestyrelsesmøde

Sep. Den 28. sep. Texel arrangement

Okt. Texelnyt

Generalforsamling på fagdagen.

Dec. Julefrokost – bestyrelsesmøde.

 

 

Bestyrelsesmøde den 30/10 2012 i Ribe 

1. Gennemgang af referatet fra sidste møde.

Referatet godkendt.

2. Præmiering af bedst kårede dyr, hvornår og hvordan?

Kåring – Hvad gør vi?? Skal der startes på en frisk!!!

Hvordan vægtes de forskellige tal???

Det er bedst med 2 dommer.

Bedst kårede dyr bliver præmieret på generalforsamlingen med 1 buket blomster samt billedramme med billede og navn. ( Vagn Frandsen – 84855-00823 )

3. Referat af raceudvalgsmøde den 27/10. ( Knud )

Mødet startede ved at Inga Stamphøj fortalte om klovsygeprojektet. Alt i alt går hun ind for at klovsyge skal udryddes. Bliver bakterien fundet skal der saneres med Zactran derefter er man fri.

Hvordan skal klovsyge registreres? Lignende M3 status. Det næste er hvem skal så styre dette program med klovsyge. Videnscenteret i Skejby ville være alt for dyrt. Lene Wohlfahrt ville måske gøre det frivilligt.

Der skal testes 1 gang årligt for klovsyge – 8 dyr i 2 glas.

Vædderlams skuet – ligger forsendt for Suffork, da de lukket vædder til tidligt. Texel kunne godt tænke sig noget med hovedsagelig 1 års vædder. 

Der er ingen som vil have enkeltdyrsregistrering længere. De mere der er for besværligt, for dyrt osv.

Fåravlsgiftfonden – bestyrelse – Lammeproducenterne.

4. Stillingtagen til Dansk fåreavls ”frivillige” projekt. ( Knud )

Der er blevet afholdt et telefonmøde. Med nogle fra landsledelsen – raceforeningerne – lammeproducenterne samt Ricard Andersen. Der var en positiv indstilling over hele linjen, der var kun repræsentanten for lammeproducenterne som var negativ over for alle indkommende forslag.

Efter 3 timer blev mødet afslutte.

 Der er blevet indkaldt til et nyt møde den 7/11-12 på Fyn – Knud deltager.

5. Forslag til næste avlerprofil.

Lars Linding af en på hånden. ( Aksel Jensen – Holstebro )

6. Generalforsamling 10. november 2012

Alle kommer.
Indkommende forslag familiemedlemskaber 250 kr.+100 kr. 1 ekstra stemme.

 7. Evt.

Bestyrelsesmøde den 14/8 2012 i Ribe

 

1. Gennemgang af referatet fra sidste møde.

Vedr. DK hostmaster så er stadig problemer med at flytte licens. Køb af ærespræmie til Landsskuet vil vi selv stå for fremover 1000 kr. er 1000 kr. og ikke 796 kr.

Referatet godkendt.

 

2. Evaluering af Landsskuet.

Et Landsskue som forløb rigtig fint. Vi føler at der var en positiv stemning gennem alle dagene. Standen blev positivt mødt, mange deltog i konkurrencen. Uddeling af de forskellige flasker løb lidt ud, folk var spredt for alle vinde. Det kunne være en god ide at alle Texel folk mødtes i standen, vores flaskerne blev delt ud og der blev ønsket tillykke.

Scanning af vædderne. Hvilken placering får man samt præmie/ erkendelighed til den bedste.

Foreningen tager kontakt til udstillingsudvalget vedrørende generel brug af placeringsrosetter og eventuel præmiering for scanning.

En god speaker giver opmærksomhed – det var virkelig godt.

 3. Hjemmeside – evaluering.

Dele fra hjemmesiden kunne sagtens komme med i Texel nyt, da der stadig er folk som ikke har internet. Muligvis oversættelse af hjemmesiden. Indtil vi finder en god oversætter håber vi at udenlandske besøgende på hjemmesiden gør brug af automatisk oversættelse med de mangler det må indebære.

Nu skal der ikke hviles på laurbærrene – der skal fortsættes med udviklingen.

 

4. Septembermøde.

På nuværende tidspunkt er der 13 tilmeldte.

Johnny og Anette tager en pladekage med til kaffen. Anette står for øl, vand, plastiktallerkner og små glas. Johnny tager billeder af dagen. Lars søger for en lille ting til værten samt kåringsdommerne.

Klaus har sponsor på plads – 2500 kr mod et mindre indlæg om Haemonchus – blodormen.

 

5. Henvendelse fra Canada – hvordan forholder vi os fremover???

Husk mail rundt til alle i bestyrelsen samt info på hjemmesiden. Det er aftalt at informere alle medlemmer i foreningen hvis der kommer konkrete henvendelser vedrørende eksport af dyr.

 

6. Næste Texelnyt og GF

Næste nyt kommer omkring 1. okt. Indhold Landsskuet – Profil (Lars) – Generalforsamling – Tal / scanning / kåring / Antal dyr.

 

7. Bestyrelse næste år – hvem er med og hvor meget.

Klaus og Johnny er på valg til november. Lars, Knud og Anette sidder 1 år mere.

Det har kørt godt. Johnny og Klaus modtager genvalg.

 

9. Evt.

Ændring af vedtægter – Klaus finder ud af om det kan lade sig gøre.

 

Næste møde den 30/10 kl. 18.30 i Ribe

 

 

 
Bestyrelsesmøde den 30. april 2012 i Ribe.

Tilstede: Lars Linding, Knud Christensen, Johnny Ladefoged, Anette Høy Andersen, Klaus Snede Pedersen.

1. Gennemgang af referatet fra sidste møde.

Referatet godkendt. De forskellige arbejdsopgaver blev gennemgået om de er blevet fuldført. 

2. Holdning til lammeskuet.

På avlsudvalgsmødet den 28/4 var der bred enighed om at droppe lammeskuet i år pga. klovsyge snakken.

I bestyrelsen var der bred enighed om at beslutningen er i orden. Vi snakkede om at det ligger lidt tidligt, da lam født i marts og april ikke når at blive helt klar. Evt. lammeskuet skal flyttes til landsskuet bare med 1 års dyr i stedet. 

3. Hjemmesiden.

Der er blevet ytret ønske om links til sundhedsdokumentet, dette vil ske i løbet af kort tid. Der bliver udarbejdet et salgssted (køb–salg–bytte). Krav vedr. kåring (pris-klip-tidspunkt.) Billederne skal ændres, der skal ske noget.

Domænenavnet vil for fremtiden følge kassereren i bestyrelsen. 

4. Vedtægtsændring.

Dommerindstilling til landsskuet skal fremover ske skriftligt. 

5. Ærespræmier.

Der bliver fremover kun givet ærespræmier til landsskuet og lammeskuet. 

6. Landsskuet.

Standen på landsskuet vil Johnny og Anette lave. Diasshow, konkurrence, placeringsrosetter. Fest og farver….. Knud overrækker pokaler og div. 

7. Efterårsarrangement.

Det er Klaus´ opgave at få kørt i stilling. Emner avlsmål – dommer – kåring. 

8. Texelnyt.

Texelnyt ligger lige på trapperne…. 

9. Orientering omkring klovsyge.

Der er 2 dyrlægestuderende som har skrevet speciale i klovsyge. Klaus var inviteret til forsvar på KU SUND, tidligere Landbohøjskolen da vi havde støttet projektet.

Kort resume af specialets konklusioner: saneringen med Zactran virker umådelig sikker og bakterien kan højst overleve i miljøet i 12-14 dage. Der er desværre lidt usikkerhed med teststørrelsen når en besætning skal erklæres fri. Et eventuelt sundhedsprogram vil derfor sandsynligvis ligne Maedi programmet hvor en besætning skal testes fri gentagne gange for at opnå højeste status. 

10. Evt.

Til nye medlemmer i foreningen vil der blive fremsendt et lille velkomstbrev pr. dags dato. Klaus arbejder på folder. 

Bestyrelsesmøde den 25. januar 2012 i Ribe.

 

1. Konstituering:
Formand:            Klaus Snede Pedersen
Næstformand:   Knud Christensen
Kasserer:           Lars Linding
PR-mand:          Johnny Ladefoged
Sekretær:           Anette Høy Andersen

2. Arbejdsopgaver:
Anette styrer hjemmesiden.
På siden skal der være billeder fra dyrskuer og eventuelt billeder af de bedste kåringsdyr.
En reminder kort tid før dyrskuer.
En kalender med oplysninger om kommende arrangementer og møder.
Købs- og salgsliste.
Eventuelt en engelsk udgave af siden.

Møder.
Næste møde er den 15.5.2012 kl. 18.30 i Ribe.
Der planlægges at holde møde igen i august og oktober.

Blade.
Planlægges til 2 gange om året. Ssv. april og august.
Indhold:
Reklame for kåring og scanning af muskel og fedt.
En artikel serie med profiler af avlere, der fortæller lidt om sig selv og sine får. Johnny har et emne til den første avler.

Arrangementer.
Vi arbejder på et arrangement i efteråret.

Ærespræmier.
I år gives ærespræmie til landsskuet i Herning og til lammeskue til efteråret, hvis der bliver noget.
Pokaler på landsskuet m.h.t. indsamling og uddeling klarer Johnny. Selvfølgelig med hjælp af os andre hvis nødvendigt.

Klovsygeprojekt.
Bestyrelsen fastholder et bidrag på 2500,- kr. som generalforsamlingen gik ind for.

Medlemskab.
Nye medlemmer er gratis det første år uden stemmeret. Hvis man vil kunne stemme må der betales kontingent.

Landsskuet.
Vi vil gerne lave en bedre stand end der har været de seneste år. Vi kunne tænke os at vise billeder på standen, som et dias show.
Måske skulle standen være bemandet det meste af tiden, hvis det kan lade sig gøre. Det skulle gerne være et mødested for TEXEL-avlere.

3. Valg:
Lodtrækning til hvem der er på valg til bestyrelsen næste gang.
Klaus og Johnny sidder et år i bestyrelsen.
Anette, Lars og Knud sidder to år i bestyrelsen.


Referent: Knud Christensen.

Webmaster texelforeningen