Kåring / Kåring 2023

Kåring 2023

Bert Groen                      41370-00508
Jaco Van Der Molen     64658-00246
 
 
 
 
 
 
John Engsig, 61569-01415
 
Webmaster texelforeningen