Referater / Bestyrelsesmøder 2013

Bestyrelsesmøder 2013

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 6/11-2013 hos Anette

Lars Linding var ikke med til mødet.

 • Konstituering:

Formand – Klaus Snede Pedersen

Næstformand – Benny Sunesen

Kassere – Lars Linding

PR – Johnny Ladefoged

Sekretær – Anette Andersen

 • Texel-nyt:

Fremover vil der kommer 2 blade. 1 i foråret – marts måned og 1 i efteråret – september måned. Bladet vil fremover blive trykt ude i byen.

 • Kåring:

Med hensyn til præmiering af bedste kårede dyr er der følgende retningslinjer.

Der skal tages et billede af den bedste kårede dyr i hver besætning, den skal nødvendigvis i være kåret i top.

Det er dyr på 2 år og derover som bliver præmieret.

Der skal lige rettes at det ikke er nødvendigt at det bedst kårede dyr er kåret i top.

Kåringsåret 2013-2014 går fra den 18. oktober og sidste opdatering inden generalforsamlingen.

Det bedste kårede dyr bliver præmieret på generalforsamlingen.

 • Revidering af racebeskrivelsen:

Ifølge racebeskrivelsen står der at vi ønsker lange skridt, men det kan som sagt ikke lade sig gøre hvis vi ønsker store lår.

Der bliver arbejdet i små grupper vedr. dette. Vi kommer alle med et udspil.

 • Arrangement 2014:

Evt. tur til Sverige i sep. 2014. Hvad er der af muligheder, hvad vil turen koste, færge, bus osv. Klaus kontakter Texel i Sverige.

Temadag vedr. den inseminering som er foregået i efteråret 2013. Evt. se afkommet samlet et sted i landet.

 • Evt.

Næste møde onsdag den 29/1-2014 hos Benny Sunesen. Efterfølgende møder i følgende måneder maj – September og før generalforsamlingen.

-      Tema omkring geno-scan. Hvad kan de og hvilke muligheder er der?

-      Vi skal have fat i en ny figur vedr. afkomsgruppen i Herning.

-      Referatet fra generalforsamlingen er godkendt og vil blive lagt på hjemmesiden.

-      Bestyrelsesprofilerne vil komme på hjemmesiden hurtigst muligt m/billede.

 

 

Bestyrelsesmøde den 12/8-2013 i Ribe

 

 1. Gennemgang af sidste referat.
  Referatet godkendt

 

 1. Vædderlamsskue.
  Bliver afholdt den 7/9 – på nuværende tidspunkt kun 16 tilmeldte dyr. Texel giver en ærespræmie til dette. Klaus kontakter Lene Wohlfart angående antal tilmeldte Texel lam. Hvis der er mindre end 5 tilmeldte trækkes tilbuddet om en ærespræmie tilbage.

 

 1. Dommerkursus.
  Bliver sandsynligvis afholdt i Horsens. Hver race skal komme med 4 dyr. Klaus snakker med Vagn ang. intro af racen.

 

 1. Landsskuet.
  Hal Q og ærespræmie i den store ring skal der kæmpes for af det kan lade sig gøre igen. Reglerne skal være ens for alle – Både får og geder. Evalueringsskemaerne hvor er de blevet af.

 

 1. Generalforsamling.
  Afholdes 26. oktober i forbindelse med Texel arrangement der oprindeligt var planlagt til den 7. september (samme dag som Vædderlamsskuet).

 

 1. Udlandstur.
  Skal evt. ske sammen med anden race. Suffork s turen til Skotland kostede 7500 kr. Klaus deltog som inviteret af Suffolk foreningen. Da prisen for turen bliver høj pga. flybilletter vil deltagerantallet kunne forventes at blive lavt. Vi forhører os om andre racer kunne være interesserede i at arrangere en tur.

 

 1. Arrangement.
  Holdes den 26/10-2013. Hovedtemaet bliver Texel racen som del af fremtidig slagtelamsproduktion. Besøg hos større lammeproducent og indlæg omkring individafprøvningen 2013. I forlængelse af dagen afholdes GF.Bestyrelsesmøde den 6/5-2013 i Ribe. 

 • Gennemgang af referat fra sidste møde.

Lars tager til generalforsamling i Dansk Fåreavl den 25/5.

Anette laver nota til hjemmesiden.

Moms registrering af foreningen – Lars spørger lige nogle flere.

Manila-mærker bliver brugt som placering på Landsskuet. – har fået nej til rosetter af udstillingsudvalget.

Anette laver mail til Inge vedr. billeder af Texel på Roskilde.

Vedr. Kåring bedste dyr i hver besætning bliver der taget et billede af og kommer på hjemmesiden. Johnny køber kamera.

 • Landsskuet.

Udstilling/ standen tager Johnny og Anette sig af.

Ærespræmie køber Johnny til værdi af ca. 1000,-

Pokaler uddeler Vagn Frandsen – Klaus giver ham et kald.

 • Øvrige dyrskuer.

Der kommer billeder fra div. Skuer.

Johnny – Gl. Estrup.

Lars og Klaus – Det Sønderjyske Fællesskue

Klaus/ Anette – Odense

 • Kåring – Kamera.

Johnny køber.

 • Eksport – Hvordan, hvornår og hvilke dyr??

Det er gået helt død.

 • Orientering avlsudvalgsmødet.

Den endelig Ejererklæring til Landsskuet er færdig lavet. Husk at dyrlægen som udtog klovtesten også skal skrive under. Ønsket om vædderlamsskue i sep. er stort, så det vil blive genoptaget med Lene og Bjarne som tovholdere. Der vil være konkurrencer indenfor scanning, kåring, dyrskuebedømmelse samt bedømmelse set fra slagtermesterens perspektiv. Der har været indenfor de respektive racer været ytret ønske om et dommerkursus. Der vil blive afholdt et dommer kursus, men datoen er endnu ikke fast lagt.

 • Nationalt skue i Holland den 24/8-2013

Fredag, lørdag og søndag. Der køres i private biler samlet til Holland. Se dyrskuet lørdag og nogle besætninger søndag formiddag og så hjem igen søndag eftermiddag. Johnny og Klaus er koordinator for dette.

 • Profil til bladet.

Lars klarer paragrafferne.

 • Efterårsarrangement.

Emner – Genetik, udstilling – aktiv, slagtning – afsætning.

Denne gang starter vi kl. 13.00 og slutter af med Grill.

Det bliver den 28/9 – Anette spørger .......................... 

 • Evt.

Næste møde er den 12/8 kl. 18.00 samme sted.

Webmaster texelforeningen