Referater / Bestyrelsesmøder 2020

Bestyrelsesmøder 2020

Bestyrelsesmøde den 14-06-2020. Hos jakob Korsvig.

Siden sidst.
Alt er som sagt i bero p.g.a. Corona, hvorvidt og hvor meget texelforeningen skal efterfølge dette, har bestyrelsen forskellig opfattelse af.
Men er dog enige om, at i sådan en situation er det formandens ord der tæller.

Hollandsturen aflyser vi, da det stadig er usikker.

Avlsmål.
Vi er blevet spurgt til, hvad der er vores avlsmål, da der ikke står noget nogen steder tager vi emnet op ved næste bestyrelses møde 20/9.

Der må meget gerne bidrages med materiale dertil, og sendes til Henning Nielsen.

Da Hollandsturen er aflyst, laver vi et besætningsbesøg hos lammeproducent Jeppe Monska Skærbæk/ Rømo. Se opslag på hjemmesiden og facebook.

Bestyrelsen er blevet opfordret til at bidrage lidt mere til hjemmesiden, der er bl.a. forslag om oplæg/fra de forskellige avlere. Og at bestyrelse kan lægge ud.

Følgende oplæg kommer
1/7. Vil Henning Nielsen , skrive og sin besætning og hvad der sker.
1/8. Bliver det lars lindings tur.
1/9. Vil jakob Korsvig skrive
1/10 vil jarco van der molen Skrive.
1/11. Vil Mauritz Knibbe skrive.

Referent lars linding

Bestyrelsesmøde den 25-1-20120. Hos Jakob korsvig.

Tilstede: Henning Nielsen- Maurits Knibbe- Jaco van der Molen- Jakob Korsvig-
lars linding

1 .Siden sidst.
Vores hitliste har været ude af drift de sidste 4-5 uger, men kører nu igen.
Henning og Walther har travl med kåring for tiden.
Henning oplyser at i år vil der være 2 udgange med fodbad på landsskuet, de der ikke
går igennem fodbad vil kunne udelukkes fra næste års skue.

2. Konstituering.
Samme som 2019.

3. Individafprøvning.
Vi er enige om at individ afprøvningen skal prøves i år igen, men der skal
skal nytænkning til, hvad vi måler på og hvordan.
Jaco er tovholder på individ afprøvningen, og vil snarest fremlægge program
for 2020, datoer m.m. så følg med på hjemmesiden og facebook.

4. Temadag den 8/2 2020 typebeskrivelse.
Idag er sidste tilmelding, og på nuværende tidspunkt er der ikke det ønskede antal
tilmeldinger, men vi holder dagen alligevel, og håber på flere melder til i løbet
af ugen.

5. Pr. stand.
Vi er enige om at ballongerne har udlevet sin tid. Jakob foreslår QR KODE
Scanning.
Vil vil gerne de to vindere fra sidste individ afprøvning kan fremvises.

6. Mødedatoer.
19/4
19/9
7/11 generalforsamling
22/11 Konstituering.

7. Hollandsturen.
Jaco er tovholder, og fremlægger turen, når den er klar.
Turen forventes at blive 17-18-19-20. September.

8. Evt.Referent;: lars Linding
Webmaster texelforeningen