Velkommen

til texelforeningen.dk
 
 

Texelforeningen

er foreningen for alle der beskæftiger sig med avl og produktion af Texelfår.
 
 

Texelfåret

er det ultimative kødfår! ønskes der ekstrem god muskelfylde og lav fedtprocent er der ingen vej udenom texelracen.
 
 

Texelfårene

er Danmarks mest udbredte fårerace.
 
 

Texel

Er det bedste valg som slutvædder i lammeproduktion og som moderdyrskombination krydset med med korthaleracer
 
 

Blå Texel

Aktivitetskalender

date Fredag d. 29. juli 2022
url Link

date Lørdag d. 13. august 2022
url Link

date Fredag d. 7. oktober 2022 - Lørdag d. 8. oktober 2022
url Link

date Lørdag d. 29. oktober 2022
venue Bygholm Landbrugsskole

date Lørdag d. 4. februar 2023

Medlemsliste og kontakt

Bente Østergaard
mail: bente.oestergaard@mail.tele.dk
Mobil: 2033 5206
 
 
 
 
Maedi-Visna

 
 
 
Klovsyge
 
 
 
 
 

Nyheder

28. juni 2022
Landsskuet 2022 - så er det lige før det går løs 
Texel er igen i år den race der udstiller flest  dyr, hele 35 flotte individer kæmper om ærespræmier og dyster i forskellige kategorier. 
Texelforeningens stand finder du i hal 21 - kig forbi
 
Du kan finde katalog og flere informationer om skuet på
www.landsskuet.dk 
 
25. juni 2022
Nyt under køb og salg
Nye gallerier fra Løgstør og Hjørring Dyrskuer
 
12. juni 2022
Nyt galleri fra Thisted Dyrskue
 
8. juni 2022
Nye gallerier fra Gl. Estrup og Åbenrå dyrskuer
 
19. maj 2022
Velkommen  til nyt medlem - Erik Ørnsbjerg
 
Så varer det ikke længe inden SEGES kører den første Indeksberegning i 2022.
Beregningen starter mandag den 30. maj, og resultaterne forventes at blive offentliggjort senest den 3. juni.
Data, som er indberettet i Dyreregistrering senest den 27. maj, kommer med i beregningen.
 
13. maj 2022
Referat fra bestyrelsesmødet 8. maj 2022 kan læses under referater
 
27. april 2022
Hjørring dyrskue har et godt tilbud til nye udstillere - se mere på www.hjorringdyrskue.dk under Nyheder
 
24. april 2022
Dyrlæge Anne Nymand afholder kursus i reproduktion og insemination - se invitation her
 
19. april 2022
Nyt under køb og salg
 
26. marts 2022
Nyt under køb og salg
 
Årets dyrskuer er nu lagt ind i Aktivitetskalenderen - der opdateres løbende når der bliver sat dommernavne på de enkelte skuer
 
 
 
6. marts 2022
 
Dødsfald
 
Mangeårigt medlem af Texelforeningen, Harry Dahl, Lyne er den 4. marts 2022 gået bort.

Harry var i flere år medlem af bestyrelsen i Dansk Fåreavl og Texelforeningen, ligesom han i mange år var en flittig udstiller på dyrskuer.

Begravelsen finder sted onsdag den 9. marts 2022, kl. 14 fra Lyne Kirke

Æret være Harrys minde
 
1. marts 2022
Nyt under individprøve 
 
18. februar 2022
Nyt under Kåring - billeder af bedst kårede dyr 2021
 
15. februar 2022
Referat fra bestyrelsesmødet 12/2 kan læses under referater
 
 
Dødsfald

Mangeårigt medlem af Texelforeningen, Poul Erik Nyborg, Vildbjerg, er søndag den 13. februar 2022 sovet stille ind, efter en periode med sygdom.

Begravelsen finder sted lørdag den 19. februar 2022.

Æret være Poul Eriks minde
 
 
14. februar 2022
Velkommen til nyt medlem - Tvillinggårdens Lammeproduktion, som I kan læse om
under Fortællerhjørnet
 
4. februar 2022
Galleri Kåring 2022 er opdateret
Link til ny Maedi-Visna vejledning
og link til ejererklæring kan findes
midt på denne side
 
 
1. februar 2022
Galleri Aktive avlsvæddere er opdateret
 
31. januar 2022
Nyt under Fortællerhjørnet
Nyt galleri - Kåring 2022
 
30. januar 2022
Nyt galleri - Aktive avlsvæddere 2021
 
 
21. december 2021
 
Glædelig jul og godt nytår ønsker vi alle medlemmer. 
 
På gensyn i det nye år. 
 
 
Hilsen Bestyrelsen
 
 
 
 
 
21. december 2021
Med virkning fra 1. januar 2022 vil Maedi-Visna og klovsyge prøver blive analyseret på Statens Serum Institut.
Straks efter nytår vil SEGES udsende flere oplysninger om det nye set up. Vi skriver her på siden når der er nyt i sagen
 
 
11. december 2021
Vinteren er en stille tid og der er ikke så stor aktivitet på hjemmsiden, så har, I kære medlemmer, lyst til at skrive lidt om jeres besætning, så send os tekst og meget gerne billeder som kan sættes på hjemmesiden.
 
Vi vil stadig gerne have billeder og oplysninger om de aktive avlsvæddere der bruges rundt om besætningerne
 
13. november 2021
Køb og salgsliste er opdateret
 
12. november 2021
Nyt galleri Texeltur 2021
 
1. november 2021
Nyt under fortællerhjørnet
 
21. oktober 2021
Galleri for Kimbrerskuet 2021 er nu aktivt
 
5. oktober 2021
Referat fra generalforsamlingen 2/10 kan læses under referater
 
1. oktober 2021
 Nyt under fortællerhjørnet
 
24. september 2021 
 I kan stadig nå det – der er ledige pladser på årets Texeltur, som løber af stablen den 2. og 3. oktober
Kom frisk og tilmeld dig/jer til Lars Linding, pr. mail lindings-texel@bbsyd.dk eller tlf. 61 75 46 12 
Se program for tur og generalforsamling her
 
 
15. september 2021
Nyt under køb og salg

1. september 2021
 
 Nyt under "Fortællerhjørnet" fra Bakgård Texel
 
Aktive avlsvæddere - hvad er nu det ? Vi vil gerne opfordre alle medlemmer til at indsende gode billeder af de væddere I bruger i besætningen. Billeder og stamtavle sendes til bente.oestergaard@mail.tele.dk - herefter vil dette blive lagt på hjemmesiden
 
 
26. august 2021
Indkaldelse til generalforsamling - se mere her
Se det spændende program for årets Texeltur her
 
17. august 2021
Tilbud til foreningens medlemmer om scanning af lam, se mere her
 
4. august 2021
- Invitation til indeksarrangement 18/9 2021. Læs mere her
 
 
 
August 2021
- Referat fra bestyrelsesmøde d. 25/7 2021 findes under "Referater"
- Nyt under "Fortællerhjørnet" fra Hans Henning Nielsen
- 2. - 3. oktober afholdes der generalforsamling samt en Texeltur
- Galleri fra Ribe Dyrskue 2021 oprettet
 
 
 
Juli 2021
- Aktivitetskalender opdateret
- Bestyrelsesoversigt opdateret
- Nyt under "Fortællerhjørnet"
fra Landlyst Texel
 
Juni 2021
- Referat fra generalforsamling 2021 er lagt op under referater
 
Juni 2021
- Nyt under "Fortællerhjørnet", hvor Marie og Henry Bøvling fortæller om deres opstart
- Aktivitetskalender opdateret
- Nyt på salgssiden
 
 
Maj 2021
 

  • "Aktivitetskalender" opdateret
  • Nyt fra Bernhard Anton Esbensen under "fortællerhjørnet"
 
 
Nyt fra avsludvalget
 
"Kære alle racerrepræsentanter

Lidt nyt fra hvad i virkeligheden er relateret til vores udstillingsudvalg.

Ann Britt Holm har ønsket at stoppe som koordinator for fåre- og gedeudstillingen på landsskuet i Herning Ny koordinator er Mikala Høj Laursen. Hun har sagt ja til opgaven og er tiltrådt pr 1/4 2021.
Tak til Ann Britt og velkommen til arbejdet til Mikala.


De bedste hilsner
Morten"
 
 
 
 
April 2021

Nyt under "Køb og salgsliste"
 
Nyt under "Fortællerhjørnet" fra Michael Frederiksen
 
I ønskes alle en god påske
 
 
 
Marts 2021
Nyt i fortællerhjørnet fra Svend Kristensen
 
Nyt under kåring 2021
 
 
Landsskuet satser på dyrskue til sommer

De seneste udmeldinger vedrørende corona-restriktioner har ikke afklaret, om det er muligt at holde dyrskue til sommer eller ej. Landets største dyrskue, Landsskuet i Herning, der er planlagt til den 1.-3. juli, arbejder dog fortsat på, at det kan lade sig gøre.
"Vi både tror og håber inderligt på et Landsskue i 2021. Vi trænger til at mødes og være sammen i alle de sammenhænge, som Landsskuet har tradition for at være midtpunkt for: Udstillinger, konkurrencer og socialt samvær med udgangspunkt i den fælles glæde ved at bo på landet og være en del af landbrugserhvervet", siger Kristian Gade, formand for Landsskuet.

Bestyrelsen for det landsdækkende dyrskue mødtes fredag virtuelt og besluttede at åbne for tilmelding til udstillingen af maskiner og produkter. Tilmeldingen af dyr åbner traditionen tro først senere på foråret.
"Vi er ikke ét øjeblik i tvivl om, at vores udstillere håber, at de kan være med på Landsskuepladsen til juli. Vi vil derfor søge alle muligheder for at holde Landsskuet og er indstillet på at håndtere de corona-forholdsregler, der fortsat måtte være til juli. Med den fortsatte usikkerhed om blandt andet forsamlingsloftet er vi dog i de kommende par måneder nødt til nøje at vurdere om restriktioner kan gøre et dyrskue i 2021 så amputeret eller fordyrende, at det ikke giver mening eller er økonomisk ansvarligt", siger Kristian Gade.

Yderligere oplysninger:
Kristian Gade, tlf. 6176 8400
 
 
Brev til fødevareministeren
Til fødevareminister Rasmus Prehn
Vedr. landbrugeres transport af egne husdyr
 
Blandt fåreavlere er der en tradition for, at man af praktiske og især økonomiske årsager selv transporterer sine dyr i egne trailere i forbindelse med køb/salg og udstilling mv. Tilsvarende gør sig ofte gældende med hensyn til andre avleres transport af kvæg og heste, når der er tale om enkelte eller få dyr. Eksempelvis vil en fåreavler i forbindelse med indkøb af nyt avlsmateriale fra andre landsdele eller deltagelse i regionale eller landsdækkende dyrskuer kunne have behov for at transpor-tere sine dyr over længere afstande.
 
De gældende transportregler skaber stor usikkerhed og frustration hos avlerne, se herved vedlagte artikel fra Landbrugsavisen den 7. februar 2021.
 
Fra Dansk Fåreavls side vil vi gerne fremhæve en række punkter omkring transportreglerne, som efter vores mening i høj grad bør have fødevareministerens snarlige opmærksomhed. Efter tranport forordningen gælder kravene om uddannelse og autorisation til transport af dyr i de tilfælde, hvor transporten sker som et led i økonomisk virksomhed.
 
Vi vil gerne opfordre til, at det inden for transportforordningens rammer præciseres, at egen-transport i forbindelse med deltagelse i dyrskuer m.v. som hovedregel ikke betragtes som kommerciel aktivitet. Udgifterne i forbindelse med deltagelse i sådanne avlsarrangementer vil erfaringsmæssigt overstige en mulig værdiforøgelse ved en præmiering af de fremstillede dyr.
 
I de tilfælde transporten er et led i økonomisk virksomhed skal virksomheden efter gældende regler have en autorisation. I 2019 kostede en autorisation for en 5-årig periode 2.510 kr. Med virkning fra den 1. januar 2021 er prisen steget til 6.986 kr. Gebyret er det samme uanset, det er en lille avler, der kun har få enkeltstående transporter af egne dyr, eller det er en stor transportvirksomhed med mange biler og ansatte, hvor der som led i virksomheden dagligt transporterer tusindvis af grise. Denne urimelighed taler for, at der indføres en bagatelgrænse ved egentransport af egne dyr i egne køretøjer. I Holland er det så-ledes tilladt, at landbrugere kan transportere indtil 10 får uden autorisation.
 
Hvis de øgede gebyrer skyldes øgede udgifter til kontrol, er det næppe den lille avler med en-kelte årlige transporter, der belaster systemet. Typisk vil en kontrol af en sådan avler kunne indskrænkes til at politiet kontrollerer, at den pågældende har den fornødne autorisation uden indblanding af de veterinære myndigheder.
 
Princippet om, at det er de bredeste skuldre, der bærer de største byrder, kendes i forvejen i dyrevelfærdslovens § 43, stk. 3, hvor formålsbestemte gebyrer er gradueret efter omfang. Tilsvarende bør der efter vores opfattelse være en gradueret gebyrtakst på transportområdet. Landbrugere, der lejlighedsvis transporterer egne dyr til og fra egen bedrift i egne køretøjer bør betale en væsentlig lavere sats.
 
Vi ser frem til, at du vil se velvilligt på vores henvendelse, og vi bidrager gerne med supple-rende oplysninger.
 
Mvh. Bjarne Wohlfahrt Formand for Dansk Fåreavl
 
 
 
Februar, 2021
Status fra formanden:
Coronaen styrer stadig vores liv- Danmark er lukket ned og vi må kun samles 5 personer. Det betyder så at vi som forening ikke kan arrangere det vi gerne vil.

Vi har besluttet ikke at afholde individ afprøvningen af vædderlam. Vi havde også en ide om en tur til Holland til efteråret, men med forholdene i Holland ( der er jo næsten borgerkrigslignende tilstande) er det meget usikkert at tro på det bliver muligt. Vi har også en ide om at lave en tur i sommer eller efteråret, med besætningsbesøg og /eller græsmarksvandring, lidt i retning af det vi har heldige at lave i efteråret 2020.

Vi holder også lidt øje med dyrskuerne- ingen ved endnu hvad der bliver mulighed for i år.

Bestyrelsen fortsætter uændret, vi må håbe der bliver mulighed for at vi kan afholde generalforsamling så vi kan foretage valg til bestyrelsen.

Håber I alle må få en god læmmesæson

Vh Henning
 
 
 
Webmaster texelforeningen